JEUGDSPORTFONDS WIERDEN


Wat doet het Jeugdsportfonds?
Het Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie, die vindt dat Alle kinderen moeten kunnen sporten. Wij zorgen ervoor dat zoveel mogelijk kinderen die willen sporten, maar waarvoor de financiële middelen ontbreken, lid worden van een club. Het fonds betaalt de contributie en vergoedt de sportattributen tot een maximum van € 225 per 12 maanden per kind/sportseizoen.


Wie komen in aanmerking?
Kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar die structureel willen sporten maar, die gelet op de financiële situatie van hun ouders, dat niet kunnen. Bijvoorbeeld kinderen in gezinnen die leven van een bijstandsuitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum.

Niet automatisch recht op vergoeding! Het Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie. Ondersteuning is geen recht! Het kind komt in aanmerking voor ondersteuning als het voldoet aan de criteria van het Jeugdsportfonds, dat actief is in de (woon)omgeving van het kind.

Hoe werkt het Jeugdsportfonds?
 • Uitsluitend intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Intermediairs zijn bijvoorbeeld docenten, hulpverleners van het Bureau Jeugdzorg, schuldhulpverleners, sportbuurtwerkers of huisartsen die betrokken zijn bij de begeleiding van het kind. Zij kennen de thuissituatie van het kind. Ouders en sportverenigingen kunnen dus geen aanvraag indienen.
 • Het indienen van een aanvraag geschiedt via de website www.allekinderendoenmee.nl door een door het Jeugdsportfonds erkende intermediair.
 • Het kind dient lid te worden van een, door het NOC*NSF erkende, sportvereniging of anders in georganiseerd groepsverband gaan deelnemen aan sport.
 • Wel een vergoeding: eenmalige bijdrage zwemdiploma A aangepast paardrijden en scouting
 • Geen vergoeding: individueel fitnessen.
 • Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.
 • Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 110% van het wettelijk sociaal minimum.
 • Na honorering van de aanvraag ontvangt zowel de intermediair als de penningmeester van de sportclub een bevestiging.
 • Het toegekende bedrag kan niet gebruikt worden voor openstaande rekeningen/oude schulden.
 • Na ontvangst van de factuur van de club zorgt het Jeugdsportfonds binnen 4 weken voor betaling aan de club.
 • Na ontvangst van de factuur van de winkel, waar volgens de opgave op het aanvraagformulier de sportattributen worden aangeschaft, zorgt het Jeugdsportfonds binnen 4 weken betaling aan de winkelier.
 • Sportattributen kunnen via de sportwinkels, waar het Jeugdsportfonds Wierden afspraken mee heeft gemaakt, worden aangeschaft. In dat geval ontvangt de intermediair per mail een waardebon waarmee de sportattributen kunnen worden aangeschaft. Vooraf gekochte artikelen en attributen worden niet vergoed! Is de aanvraag eenmaal actief, dan kan er geen waardebon meer worden aangevraagd -> de waardebon is tot 2 maanden na uitgifte geldig!
 • Nadat de contributie is overgemaakt verwachten wij dat het kind regelmatig sport en zich houdt aan de regels van de club!
 • Tweemaal per jaar (na 4 en na 8 maanden) ontvangt de intermediair het verzoek om een update te geven over de sportontwikkeling van het kind. Indien hier herhaaldelijk niet op gereageerd wordt, kan het Jeugdsportfonds besluiten de intermediair en het kind uit te sluiten.
 • Stopt het kind tussentijds met sporten, dan bent u verplicht dit tijdig te melden bij het Jeugdsportfonds. U bent als ouder/verzorger zelf verantwoordelijk voor de afmelding bij de sportvereniging.
 • Voor het einde van de aanvraag ontvangt de intermediair bericht waarin staat dat de toekenning afloopt. Er kan dan een nieuwe aanvraag ingediend kan worden.